Принят Закон об ООО февраль 2018 года

Принят Закон об ООО февраль 2018 года

Верховная Рада приняла Закон «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» (проект № 4666). Такое решение было принято на вечернем заседании Верховной Рады 6 февраля 2018 года по результатам рассмотрения в повторном втором чтении.

К законопроекту было подано около 500 правок. Комитет учел 360 из них.

Принятый Закон определяет правовой статус обществ с ограниченной ответственностью и обществ с дополнительной ответственностью, порядок их создания, деятельности и прекращения, права и обязанности их участников.

Учасники общества, которые не полностью внесли вклады, несут солидарную ответственность по его обязательствам в пределах стоимости невнесенной части вклада каждого из участников. Количество участников общества не ограничивается.

Закон принят с технико-юридическими правками.

Источник

Про затвердження Порядку перевірки автомобільних транспортних засобів в Україні

Про затвердження Порядку перевірки автомобільних транспортних засобів в Україні

МВС України

Наказ

Київ

23 серпня 2017 р. N 725
Про затвердження Порядку перевірки автомобільних транспортних засобів, які перетинають державний кордон України або адміністративний кордон між Херсонською областю і тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим, з метою виявлення викрадених

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
06 листопада 2017 р. за N 1348/31216

Відповідно до пункту 6 частини четвертої статті 2 і частини сьомої статті 6 Закону України «Про прикордонний контроль», з метою визначення порядку здійснення Державною прикордонною службою України перевірки автомобільних транспортних засобів, які перетинають державний кордон України або адміністративний кордон між Херсонською областю і тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим, для виявлення викрадених

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок перевірки автомобільних транспортних засобів, які перетинають державний кордон України або адміністративний кордон між Херсонською областю і тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим, з метою виявлення викрадених, що додається.

2. Департаменту формування політики щодо підконтрольних Міністрові органів влади та моніторингу (Боднар В. Є.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Наказ Міністерства внутрішніх справ, Державного комітету у справах охорони державного кордону України від 07 серпня 2000 року N 520/390 «Про затвердження Інструкції про спільну діяльність щодо виявлення викраденого автомототранспорту та порядок контролю транспортних засобів, які перетинають державний кордон України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 01 вересня 2000 року за N 571/4792, визнати таким, що втратив чинність.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної прикордонної служби України та Голову Національної поліції України.

Т. в. о. Міністра
С. А. Яровий

ПОГОДЖЕНО:
Голова Національної
поліції України
С. М. Князєв

Т. в. о. Голови Державної
прикордонної служби України
В. Серватюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ України
23 серпня 2017 року N 725

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
06 листопада 2017 р. за N 1348/31216

ПОРЯДОК
перевірки автомобільних транспортних засобів, які перетинають державний кордон України або адміністративний кордон між Херсонською областю і тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим, з метою виявлення викрадених

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм здійснення Державною прикордонною службою України (далі — Держприкордонслужба) прикордонного контролю автомобільних транспортних засобів (далі — транспортні засоби), які перетинають державний кордон України або адміністративний кордон між тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим та іншою територією України, який збігається із суходільним адміністративним кордоном між Автономною Республікою Крим та Херсонською областю (далі — адмінкордон), організації їх перевірки під час перетинання державного кордону України або адмінкордону з метою виявлення викрадених та передачі територіальним органам Національної поліції України в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, областях, м. Києві (далі — органи поліції), а також взаємодії органів (підрозділів) Держприкордонслужби і органів поліції у сфері пошуку та виявлення викрадених транспортних засобів.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, установлених у законах України «Про дорожній рух», «Про прикордонний контроль», «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю», «Про Національну програму інформатизації», «Про інформацію», «Про телекомунікації», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про Національну поліцію».

3. Діяльність органів (підрозділів) Держприкордонслужби та органів поліції у сфері пошуку і затримання викрадених транспортних засобів під час перетинання державного кордону України або адмінкордону здійснюється відповідно до Конституції України, Законів України «Про Державну прикордонну службу України», «Про прикордонний контроль», «Про Національну поліцію», Кримінального процесуального кодексу України (далі — КПК), Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі — КУпАП).

4. Прикордонний контроль транспортних засобів, які перетинають державний кордон України або адмінкордон, їх перевірку за наявними базами даних викраденого автотранспорту та транспортних засобів, стосовно яких до органів поліції, Держприкордонслужби надійшла інформація про їх викрадення як в Україні, так і за її межами, ураховуючи інформацію відповідних баз даних (обліків) викрадених транспортних засобів, у пунктах пропуску через державний кордон України (далі — пункти пропуску) і контрольних пунктах в’їзду-виїзду (далі — КПВВ) здійснюють підрозділи охорони державного кордону Держприкордонслужби.

5. Перевірка транспортних засобів з метою виявлення викрадених полягає в:

проведенні аналізу та оцінки ризиків під час візуального огляду транспортних засобів, які перетинають державний кордон України або адмінкордон;

перевірці документів про реєстрацію транспортних засобів;

перевірці даних про транспортні засоби за базою даних «Викрадені автотранспортні засоби» інформаційно-телекомунікаційної системи прикордонного контролю «Гарт-1» Держприкордонслужби (далі — ІТС ПК «Гарт-1»), за базою даних «Транспортні засоби» Міжнародної організації кримінальної поліції (далі — МОКП Інтерпол) та іншими базами даних щодо пошуку викраденого автотранспорту;

активному використанні під час перевірки даних про транспортні засоби баз даних щодо конструктивних особливостей транспортних засобів, порядку обробки інформації (уведення, записування, зчитування, зберігання, знищення, приймання, передавання);

загальній або повній ідентифікації транспортних засобів, їх номерних реєстраційних знаків, реєстраційних документів, наявних ідентифікаційних номерів вузлів та агрегатів;

взаємодії між органами (підрозділами) Держприкордонслужби та органами поліції.

6. Перевірка транспортних засобів, які перетинають державний кордон України або адмінкордон, з метою виявлення викрадених у пунктах пропуску або КПВВ здійснюється під час проведення заходів контролю першої та другої лінії прикордонного контролю шляхом проведення загальної або повної ідентифікації транспортних засобів.

7. Транспортні засоби, які переміщуються через державний кордон України або адмінкордон як вантажі, залізничним, морським, повітряним чи автомобільним транспортом, підлягають прикордонному контролю відповідно до законодавства.

II. Перевірка та ідентифікація транспортних засобів, які перетинають державний кордон України або адмінкордон

1. У пунктах пропуску або КПВВ контроль транспортних засобів з метою виявлення викрадених та ознак, що вказують на їх можливе викрадення або незаконне заволодіння ними, здійснюється шляхом проведення загальної або повної ідентифікації.

2. Ідентифікація транспортних засобів, які перетинають державний кордон України або адмінкордон, здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 року N 451 «Питання пропуску через державний кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними».

3. Загальна ідентифікація транспортних засобів здійснюється уповноваженими службовими (посадовими) особами органів (підрозділів) Держприкордонслужби під час проведення заходів контролю першої лінії в пунктах пропуску або КПВВ та передбачає:

візуальний огляд транспортних засобів без втручання в їх конструктивні особливості;

спостереження за транспортними засобами та поведінкою водія і пасажирів усіма прикордонними нарядами в пункті пропуску або КПВВ з метою виявлення зовнішніх ознак, що вказують на можливе викрадення транспортного засобу або незаконне заволодіння ним.

4. У разі наявної інформації або виявлення будь-яких невідповідностей під час здійснення загальної ідентифікації транспортних засобів відповідно до пункту 3 цього розділу, а також ознак, що свідчать про можливе викрадення транспортного засобу або незаконне заволодіння ним, транспортний засіб виводиться із загального потоку для здійснення його повної ідентифікації.

5. Рішення щодо проведення повної ідентифікації транспортного засобу приймає старший прикордонних нарядів у пункті пропуску або КПВВ (далі — СПНПП).

6. Повна ідентифікація транспортних засобів здійснюється уповноваженими службовими особами органів (підрозділів) Держприкордонслужби під час проведення заходів контролю другої лінії в пунктах пропуску або КПВВ і передбачає:

поглиблений огляд транспортного засобу та його конструктивних особливостей з метою виявлення ознак, що вказують на можливе викрадення транспортного засобу або незаконне заволодіння ним;

перевірку відповідності марки, модельного ряду, реєстраційного номерного знака, ідентифікаційного номера (VIN-код), країни реєстрації, кольору, інших носіїв інформації (таблички, наклейки, стікери) про транспортний засіб та його агрегати, даних власника транспортного засобу, зазначених у реєстраційних документах, їх порівняння з фактичними даними транспортного засобу й посвідченням водія та документами, що посвідчують особу, яка керує транспортним засобом, з метою виявлення невідповідностей, підробок, пошкоджень та інших ознак фальсифікації даних власника (водія, пасажира) та агрегатів транспортного засобу, поглиблену перевірку документа про реєстрацію транспортного засобу, документів, що підтверджують право власності на транспортний засіб та право керування транспортним засобом, з метою встановлення їх дійсності та належності відповідній особі;

перевірку даних про транспортні засоби за базою даних «Викрадені автотранспортні засоби» ІТС ПК «Гарт-1» Держприкордонслужби, за базою даних МОКП Інтерпол та іншими базами даних щодо пошуку викраденого автотранспорту;

перевірку інформації про осіб, що перетинають державний кордон або адмінкордон у транспортному засобі, за базами даних ІТС ПК «Гарт-1» з метою виконання доручень уповноважених державних органів щодо осіб і транспортних засобів, отримання відомостей про викрадення чи незаконне заволодіння транспортним засобом.

7. Загальна ідентифікація транспортного засобу здійснюється прикордонними нарядами в пункті пропуску (КПВВ) під час прикордонного контролю, а саме:

прикордонним нарядом «Вартовий біля шлагбаума» — під час в’їзду в (виїзду з) пункт (у) пропуску або КПВВ автомобільних транспортних засобів;

прикордонним нарядом «Перевірка документів» (далі — «ПД») — під час проведення ідентифікації осіб, перевірки документів;

прикордонним нарядом «Огляд транспортних засобів» (далі — «ОТЗ»), «Спостереження за транспортними засобами» — під час перевірки паспортних документів в осіб, які перетинають державний кордон або адмінкордон, прикордонним нарядом «ПД».

8. Повна ідентифікація транспортного засобу проводиться прикордонним нарядом «ОТЗ», якому надано доступ до баз даних «Викрадені автотранспортні засоби» ІТС ПК «Гарт-1» Держприкордонслужби, МОКП Інтерпол:

у визначених місцях режимних зон пункту пропуску або КПВВ (бокси поглибленого огляду, оглядові майданчики, естакади тощо);

на територіях автомобільних терміналів;

у службових приміщеннях підрозділів охорони державного кордону, розташованих у пунктах пропуску або КПВВ.

9. У разі виявлення ознак підроблення документа (посвідчення про реєстрацію транспортного засобу, доручення на право керування транспортним засобом тощо), зміни номерів вузлів чи агрегатів транспортного засобу (знищення, підроблення або зміна ідентифікаційного номера двигуна, шасі або кузова, зміна без дозволу відповідних компетентних органів панелі з ідентифікаційним номером тощо), невідповідності інформації про особу або транспортний засіб, що перетинають державний кордон України або адмінкордон, з інформацією, яка зберігається в базах даних ІТС ПК «Гарт-1», МОКП Інтерпол, з метою отримання додаткових підтверджень ознак, що свідчать про можливе викрадення транспортного засобу або незаконне заволодіння ним, за клопотанням органів (підрозділів) Держприкордонслужби залучаються суб’єкти судово-експертної діяльності.

10. Виклик представників органу поліції для участі у перевірці транспортних засобів, які перетинають державний кордон України або адмінкордон, щодо яких виникли підозри, здійснюється уповноваженими службовими особами Держприкордонслужби в пункті пропуску або КПВВ наявними засобами зв’язку.

III. Дії уповноважених службових осіб органів (підрозділів) Держприкордонслужби та органів поліції

1. У разі виявлення під час проведення загальної ідентифікації транспортного засобу ознак можливого його переміщення через державний кордон України або адмінкордон як викраденого або такого, яким незаконно заволоділи, уповноважені службові особи органу (підрозділу) Держприкордонслужби негайно доповідають СПНПП.

За розпорядженням СПНПП виводять транспортний засіб, який визначений для проведення повної ідентифікації, із загального потоку руху, визначають власнику (водію) місце проведення повної ідентифікації транспортного засобу та пропонують підготувати транспортний засіб для поглибленого огляду.

Під час проведення повної ідентифікації транспортного засобу діють відповідно до пункту 6 розділу II цього Порядку, та доповідають про результати перевірки СПНПП.

2. У разі виявлення ознак адміністративного правопорушення, відповідальність за яке передбачена статтею 1211КУпАП, уповноважені службові особи органів (підрозділів) Держприкордонслужби доповідають черговому підрозділу охорони кордону для виклику до пункту пропуску або КПВВ поліції.

3. Старший зміни прикордонних нарядів підрозділу охорони державного кордону (далі — СЗПН) веде облік відомостей про виявлення адміністративні правопорушення.

4. У разі виявлення обставин, зазначених у пункті 9 розділу II цього Порядку, уповноважені службові особи органів (підрозділів) Держприкордонслужби:

доповідають про виявлення транспортного засобу з ознаками викраденого черговому підрозділу охорони державного кордону для інформування найближчого територіального органу поліції та вжиття заходів для прибуття поліцейських до пункту пропуску або КПВВ;

затримують водія та складають протокол про затримання особи відповідно до вимог статті 104 та частини п’ятої статті 208 КПК України. Копія протоколу про затримання особи негайно після складання під підпис вручається затриманому, а також надсилається прокурору;

надають можливість затриманій особі негайно (за першої можливості) повідомити про своє затримання та місцеперебування близьких родичів, членів сім’ї чи інших осіб на вибір цієї особи. До прибуття поліцейських затримана особа знаходиться у службовому приміщенні підрозділу охорони державного кордону зі зручностями;

надають дозвіл пасажирам забрати особисті речі з транспортного засобу, проводять його огляд та відповідно до статті 168 КПК України тимчасово вилучають транспортний засіб, про що складається протокол;

надсилають електронне повідомлення з копією реєстраційних документів транспортного засобу та інформацію про всіх осіб, які знаходились в ньому під час проходження прикордонного контролю, на електронну адресу або факс Укрбюро Інтерполу та до найближчого територіального органу (підрозділу) поліції;

надають представнику органу досудового розслідування територіального органу (підрозділу) поліції документи, на підставі яких виникла підозра про викрадення транспортного засобу, рапорти персоналу щодо обставин виявлення такого транспортного засобу.

5. У разі виявлення транспортного засобу, інформація щодо якого міститься в банках даних МОКП Інтерполу як про викрадений, уповноважені службові особи органів (підрозділів) Держприкордонслужби та органів поліції діють відповідно до Порядку дій посадових осіб Державної прикордонної служби України та органів Національної поліції України в разі виявлення в пунктах пропуску через державний кордон України осіб, автомобільних транспортних засобів і паспортних документів, які перебувають у банках даних інформаційної системи Міжнародної організації кримінальної поліції — Інтерполу, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 14 червня 2016 року N 505, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 28 липня 2016 року за N 1052/29182.

6. У разі повторного спрацювання бази даних відносно транспортного засобу, який за рішенням суду, яке набрало законної сили, повернуто у користування власнику, транспортний засіб пропускається через державний кордон з одночасним інформуванням територіального органу (підрозділу) поліції та Укрбюро Інтерполу.

IV. Інформаційне і технічне забезпечення перевірки автотранспортних засобів, які перетинають державний кордон України або адмінкордон

1. Перевірка автомобільних транспортних засобів, які перетинають державний кордон України або адмінкордон, з метою виявлення серед них викрадених здійснюється з використанням баз даних ІТС ПК «Гарт-1», МОКП Інтерполу та інших баз даних.

Для підвищення ефективності перевірки транспортних засобів та зменшення часу на проведення їх повної ідентифікації прикордонний наряд «ОТЗ» застосовує технічні засоби прикордонного контролю для огляду транспортних засобів, методичні посібники, інформаційно-довідкові спеціальні програми з ідентифікації автотранспортних засобів «EuVID», міжнародні пошукові системи та інформаційні джерела правоохоронних органів з виявлення викраденого автотранспорту.

2. Перевірка наявності чи відсутності інформації за відповідними базами даних ІТС ПК «Гарт-1», МОКП Інтерполу та іншими базами даних здійснюється шляхом пошуку за реквізитами:

під час загальної ідентифікації транспортного засобу — «Ідентифікаційний номер (VIN)», «Державний реєстраційний номер транспортного засобу»;

під час повної ідентифікації транспортного засобу, крім пошуку інформації про транспортний засіб за базами даних ІТС ПК «Гарт-1», здійснюється також перевірка за базами даних МОКП Інтерполу та іншими базами даних.

3. Передача інформації про викрадені транспортні засоби з органів поліції до Держприкордонслужби здійснюється в автоматичному режимі відповідно до вимог Положення про інтегровану міжвідомчу інформаційно-телекомунікаційну систему щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон, затвердженого наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України, Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства закордонних справ України, Міністерства праці та соціальної політики України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України від 03 квітня 2008 року N 284/287/214/150/64/175/266/75, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 12 травня 2008 року за N 396/15087.

4. Доступ до інформації, що зберігається в базах даних ІТС ПК «Гарт-1», надається персоналу Держприкордонслужби відповідно до Порядку доступу до інформації, що обробляється в інформаційно-телекомунікаційній системі прикордонного контролю «Гарт-1» Держприкордонслужби України, затвердженого наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України від 14 січня 2010 року N 7/ДСК, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 02 березня 2010 року за N 198/17493.

5. У пунктах пропуску або КПВВ, де немає ІТС ПК «Гарт-1», перевірка транспортних засобів, щодо яких необхідно провести повну ідентифікацію, проводиться за наявними базами даних найближчого пункту пропуску або КПВВ, в якому обладнано ІТС ПК «Гарт-1».

6. Уповноважені службові особи органів (підрозділів) Держприкордонслужби під час прикордонного контролю транспортних засобів заповнюють поля:

«Дата та час оформлення», «Назва пункту пропуску (КПВВ)», «Прізвище уповноваженої (посадової) особи Держприкордонслужби».

Для перевірки транспортних засобів також уводяться такі реквізити:

країна, в якій зареєстровано автотранспортний засіб;

прізвище, ім’я особи, яка керує автотранспортним засобом;

власник автотранспортного засобу;

марка, модель автотранспортного засобу;

серія та номер реєстраційного документа;

реєстраційний номерний знак;

номер кузова (VIN-код).

V. Організація взаємодії між органами (підрозділами) Держприкордонслужби та органами поліції

1. Під час перевірки транспортних засобів, які перетинають державний кордон України або адмінкордон у пунктах пропуску або КПВВ, з метою виявлення серед них викрадених постійно підтримується взаємодія між органами (підрозділами) Держприкордонслужби та органами поліції.

2. З метою підтримання належної взаємодії та оперативного реагування на факти виявлення викрадених транспортних засобів або таких, якими заволоділи незаконно, серед тих, що перетинають державний кордон України або адмінкордон, в органах Держприкордонслужби і поліції на місцях створюються групи оперативного інформування із числа працівників органів (підрозділів) Держприкордонслужби та органів поліції.

3. Під час організації взаємодії визначаються:

додаткові завдання групам оперативного інформування;

періодичність проведення звірок баз даних про викрадені транспортні засоби та зворотне інформування органів (підрозділів) Держприкордонслужби про прийняте правове рішення стосовно транспортного засобу, переданого до органів поліції;

дії органів (підрозділів) Держприкордонслужби і органів поліції в разі виявлення ознак, що вказують на можливе викрадення транспортного засобу або незаконне заволодіння ним, та в разі виявлення викрадених транспортних засобів у пунктах пропуску або КПВВ;

порядок організації зв’язку між органами (підрозділами) Держприкордонслужби та органами поліції;

порядок взаємного інформування про способи, методи роботи та технічні засоби, які застосовуються органами (підрозділами) Держприкордонслужби та органами поліції для пошуку викрадених транспортних засобів або таких, якими незаконно заволоділи.

Т. в. о. директора Департаменту
формування політики щодо
підконтрольних Міністрові
органів влади та моніторингу
С. Є. Житняк

Джерело

Обновлен порядок проверки авто пересекающих границу Украины

Про ставки ввізного мита стосовно товарів що походять з Російської Федерації

Про ставки ввізного мита стосовно товарів що походять з Російської Федерації

Кабінет Міністрів України Постанова

Від 30 грудня 2015 р. N 1146

Київ

Про ставки ввізного мита стосовно товарів, що походять з Російської Федерації

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 грудня 2016 року N 977

З метою захисту національних економічних інтересів та безпеки України, відновлення порушених прав, свобод та законних інтересів громадян України, суспільства та держави, викликаних діями держави-агресора – Російської Федерації, беручи до уваги істотне порушення Договору про зону вільної торгівлі, вчиненого 18 жовтня 2011 року в м. Санкт-Петербурзі (далі – Договір), що завдає значної шкоди та обмежує реалізацію законних прав та інтересів суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності України, та відповідно до частини дванадцятої статті 29 Закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність” Кабінет Міністрів України

Постановляє:

1. Застосовувати до 31 грудня 2017 року (включно) пільгові ставки ввізного мита, встановлені Митним тарифом України, щодо імпорту товарів, що походять з Російської Федерації.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 21.12.2016 р. N 977)

2. Ця постанова набирає чинності з 2 січня 2016 року.

3. Ця постанова втрачає чинність 1 січня 2018 року або після припинення порушення Російською Федерацією Договору.

    (пункт 3 із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 21.12.2016 р. N 977)

Прем’єр-міністр України    А. Яценюк

Інд. 18

Джерело

Про заборону ввезення на митну територію України товарів що походять з Російської Федерації

Про заборону ввезення на митну територію України товарів що походять з Російської Федерації

Про заборону ввезення на митну територію України товарів що походять з Російської Федерації

Кабінет Міністрів України Постанова

від 30 грудня 2015 р. № 1147  Київ

Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації

Редакція від 12.07.2016

Про ставки ввізного мита стосовно товарів що походять з Російської Федерації

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 28 від 20.01.2016
№ 417 від 06.07.2016}

У зв’язку з введенням Урядом Російської Федерації в дію рішення щодо заборони ввезення на митну територію Російської Федерації товарів сільськогосподарського призначення, продукції та сировини, що походять з України, що завдає значної шкоди та обмежує реалізацію законних прав та інтересів суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності України, та відповідно до частини одинадцятої статті 29 Закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Заборонити до 31 грудня 2017 року (включно) ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації, за переліком згідно з додатком.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 417 від 06.07.2016}

2. Ця постанова набирає чинності з 10 січня 2016 року.

3. Ця постанова втрачає чинність 1 січня 2018 року або після скасування заборони ввезення на митну територію Російської Федерації товарів сільськогосподарського призначення, продукції та сировини, що походять з України.

{Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 417 від 06.07.2016}

Прем’єр-міністр України

А.Яценюк

Інд. 18

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 грудня 2015 р. № 1147

Пперелік товарів, заборонених до ввезення на митну територію України, що походять з Російської Федерації

Код згідно з УКТЗЕД

Назва

0201

М’ясо великої рогатої худоби, свіже або охолоджене

0202

М’ясо великої рогатої худоби, морожене

0203

Свинина, свіжа, охолоджена або морожена

0207

М’ясо та їстівні субпродукти свійської птиці, зазначеної в товарній позиції 0105, свіжі, охолоджені або морожені

0210

М’ясо та їстівні м’ясні субпродукти, солоні або в розсолі, сушені або копчені; їстівне борошно з м’яса або м’ясних субпродуктів

03

Риба і ракоподібні, молюски та інші водяні безхребетні

0403909100

Маслянка, коагульовані молоко та вершки, кефір та інші ферментовані або сквашені (бактеріальними заквасками) молоко та вершки, згущені або незгущені, з доданням або без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин, ароматизовані, з доданням або без додання фруктів, горіхів чи какао, з вмістом молочних жирів не більш як 3 мас. %

0406303100

Сири плавлені, крім тертих або в порошку з вмістом жиру не більш як 36 мас. % і з вмістом жиру в сухій речовині не більш як 48 мас. %

0901210000

Кава смажена з кофеїном

09023000

Чай чорний (ферментований) і частково ферментований у первинних упаковках масою нетто не більш як 3 кг

1104291700

Лущене, різане або нерізане чи подрібнене або неподрібнене зерно

15179099

Харчові суміші або продукти з тваринних і рослинних жирів, масел та олій або їх фракцій, крім харчових жирів, масел чи олій та їх фракцій товарної позиції 1516, інші

1522009100

Олійний фуз або жирові залишки, соапсток

1704907100

Карамель, з вареного цукру без жирових добавок, з начинкою або без начинки

1704909900

Кондитерські вироби з цукру без вмісту какао

1806310000

Шоколад та інші готові харчові продукти з вмістом какао у вигляді блоків, плиток чи батонів, з начинкою

1806901900

Шоколадні цукерки, з начинкою або без начинки

1901100000

Продукти дитячого харчування, розфасовані для роздрібної торгівлі

1902191000

Вироби з макаронного тіста, начинені, неварені або не приготовлені іншим способом, без вмісту борошна або крупки з м’якої пшениці

1905311100

Печиво солодке сухе, повністю або частково покрите шоколадом чи іншими виробами, з вмістом какао, у первинних упаковках, масою нетто не більш як 85 г

1905321100

Вафлі та вафельні облатки, повністю або частково покриті шоколадом чи іншими виробами, з вмістом какао, у первинних упаковках, масою нетто не більш як 85 г

1905905500

Хлібобулочні, борошняні кондитерські вироби, з вмістом або без вмісту какао, екструдовані або експадовані, пряні або підсолені

1905906000

Хлібобулочні, борошняні кондитерські вироби, з вмістом або без вмісту какао, з доданням підсолоджувальних речовин

2005202000

Картопля нарізана тонкими шматочками, обсмажена або підсушена, солона чи несолона або ароматизована чи неароматизована, у герметично закритих упаковках, придатна до споживання

21011100

Екстракти, есенції та концентрати кави

2103909000

Продукти для приготування соусів і готові соуси; смакові добавки та приправи змішані

2106909200

Харчові продукти, в іншому місці не зазначені, без вмісту молочних жирів, цукрози, ізоглюкози, глюкози, крохмалю або з вмістом менш як 1,5 мас. % молочних жирів, менш як 5 мас. % цукрози чи ізоглюкози, менш як 5 мас. % глюкози або крохмалю

2203000100

Пиво із солоду (солодове), в пляшках місткістю 10 л або менше

2203000900

Пиво із солоду (солодове), у посудинах (крім пляшок) місткістю 10 л або менше

2207

Спирт етиловий, неденатурований, з концентрацією спирту 80 об. % або більше; спирт етиловий та інші спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, денатуровані, будь-якої концентрації

220860

Горілка

230910

Корм для собак або котів, розфасований для роздрібної торгівлі

2402209020

Сигарети з фільтром

2905168510

Октанол (спирт октиловий) та його ізомери (2-етилгексан-1-ол)

3104205000

Хлористий калій із вмістом калію, вираженого як K2O, який за масою перевищує 40%, але не перевищує 62% у перерахунку на сухий безводний продукт

3401300000

Поверхнево-активні органічні речовини та засоби для миття шкіри у вигляді рідини або крему та розфасовані для роздрібної торгівлі, які містять або не містять мило

380891

Інсектициди

380892

Фунгіциди

380893

Гербіциди, засоби, що запобігають проростанню паростків, та регулятори росту рослин

3808991000

Родентициди

3917320020

Оболонки штучні для ковбасних виробів

8530100000

Обладнання для залізниць або трамвайних колій

8602100000

Локомотиви дизель-електричні

0712 20 00 00

Цибуля ріпчаста

0902 10 00

Чай зелений (неферментований), у первинних упаковках масою нетто не більш як 3 кг

1604

Готова або консервована риба; ікра осетрових (чорна ікра) та ікра інших риб

1704 90 30 00

Білий шоколад

1704 90 61 00

Драже та аналогічні їм солодощі, у вигляді драже

1704 90 65 00

Кондитерські вироби у вигляді гумки або желе, включаючи фруктову пасту (мармелад) у вигляді кондитерських виробів з цукру

1806 90 11 00

Шоколадні цукерки, які містять алкоголь

1904

Готові харчові вироби, одержані шляхом здуття або смаження зерна зернових культур чи зернових продуктів (наприклад кукурудзяні пластівці); зернові культури (крім кукурудзи) у вигляді зерна або пластівців, гранул чи оброблені іншим способом (за винятком борошна, крупки, крупів), попередньо проварені або приготовлені іншим способом, в іншому місці не зазначені

1905 10 00 00

Хрусткі хлібці

1905 31 19 00

Печиво солодке сухе, повністю або частково покрите шоколадом чи іншими виробами, з вмістом какао, інші

1905 31 91 00

Печиво сухе з начинкою у вигляді сандвічів

2103 10 00 00

Соус соєвий

2103 20 00 00

Кетчуп та інші томатні соуси

__________
Примітка. Під час застосування переліку необхідно керуватися виключно кодом згідно з УКТЗЕД, назва зазначена для зручності використання.

{Перелік із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 28 від 20.01.2016}

Про ставки ввізного мита стосовно товарів що походять з Російської Федерації

Верховная Рада Украины предоставила открытый доступ к государственным базам данных

Верховная Рада Украины предоставила открытый доступ к государственным базам данных

Депутаты Верховной Рады приняли инициированный ранее президентом Украины законопроект № 2171. Законопроект обеспечивает гражданам открытый доступ к информации от государственных органов.

Предполагается, что информация будет публиковаться на едином портале. Централизованная база данных госорганов будет находиться в открытом доступе. Её функционал подразумевает возможность загрузки интересующей пользователя информации для анализа и распространения.

Закон позволяет рядовым гражданам получить свободный доступ к генеральным планам и планам территорий, данным о государственных закупках, реестру предпринимателей, объектов государственной собственности, вузов, общественных организаций, статистике уголовных преступлений и т.д.

Граждане получают полное право использовать данную информацию как в личных, так и в коммерческих целях.

Более 140 общедоступных электронных баз данных Украины

Источник