На експорт дров пропонують ввести мораторій

Увага Завершується перехідний період переведення підприємств на обслуговування через Єдиний рахунок
На експорт дров пропонують ввести мораторій

Депутати стали на захист українських лісів, зініціювавши запровадження мораторію на експорт дров паливних з метою упередження контрабанди лісу-кругляка та забезпечення населення доступним ресурсом для опалення житла. Відповідний законопроект № 9475 зареєстровано у Верховній Раді 16 січня 2019 року.

Законопроектом пропонується внести зміни до Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, пов’язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» та запровадити мораторій на експорт дров паливних на строк дії мораторію на експорт лісу-кругляка (до 01.01.2027 р.).Як йдеться у пояснювальній записці, запровадження такого заходу здійснюється як виняток із загальних правил міжнародної торгівлі з міркувань загрози національній безпеці, що зумовлено тимчасовою анексією Криму та антитерористичною операцією на сході країни, а також введенням військового стану на окремих територіях України, що відповідає пункту (b) (iii) статті XXI «Винятки з міркувань безпеки» — «Ніщо в цій Угоді не повинно тлумачитися: як перешкода будь-якій стороні у здійсненні будь-яких дій, які вона вважає необхідними для захисту суттєвих інтересів своєї безпеки: що вживаються під час війни чи інших надзвичайних обставин у міжнародних відносинах».

Зазначений захід не порушує Угоди про асоціацію з Європейським союзом, адже статтею 36 «Загальні винятки» чітко визначено, що «Ніщо в цій Угоді не повинно тлумачитися як таке, що перешкоджає вжиттю або застосуванню будь-якою Стороною заходів згідно зі статтями XX та XXІ ГАТТ 1994 та їх примітками щодо тлумачення, які включено до цієї Угоди і є її невід’ємною частиною».

На думку авторів документа, окрім запровадження мораторію на експорт дров паливних, для забезпечення подальших якісних структурних зрушень у вітчизняному лісопромисловому комплексі українська лісова галузь потребує низки інших заходів, які потрібно впровадити вже найближчим часом, а саме:

збереження мораторію на експорт лісу-кругляка для відновлення та збереження існуючих насаджень та створення нових;

прийняття законодавства про внутрішній ринок необробленої деревини (удосконалення біржової торгівлі; встановлення пріоритетності доступу виробників до сировини, виходячи з обсягів їх експорту, сплати податків та зарплатні; лібералізація та підвищення прозорості внутрішнього ринку деревини);

запровадження інвестиційних стимулів для нових виробництв (у тому числі міжгалузевих — через механізми індустріальних парків);

комплексна реформа лісогосподарського комплексу (розділення видів діяльності — вирощування і заготівлі деревини з однієї сторони та переробки і виробництва з іншої; запровадження прозорих балансів деревини, онлайн звітування про реалізацію тощо);

диверсифікація виробництва та збуту, зокрема задоволення внутрішнього попиту на готову продукцію з лісоматеріалів (у тому числі будівельні матеріали, папір, добрива тощо) та вихід на міжнародні ринки з готовою або проміжною продукцією.

Джерело


Основы ВЭД и Бизнес кабинет